Spolek Zlatobýl zvolil jako své sídlo a místo pro svou činnost vilu č. 248 v Nové Vsi nad Popelkou (podle původních majitelů nazývanou též Dědkova vila). Naším cílem je vybudovat ve vile víceúčelové sociálně-kulturní centrum (místo pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, sídlo a výrobní prostory sociálního podniku/chráněných dílen na zpracování bylin ze zahrad s podporou zaměstnávání osob se ztíženým uplatněním na trhu práce, místo k bydlení pro potřebné). V současné době sháníme prostředky na její odkoupení a následnou rekonstrukci.

Uvítáme proto jakýkoliv dar na odkoupení a rekonstrukci centra Zlatobýl.

Prvním dárcem je Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., s darem 50 000 Kč. Díky jejich daru jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na koupi vily, provedli základní opravu střechy proti zatékání a zřídili přípojku vody k obecnímu vodovodu.

Mezitím ve vile provádíme svépomocí uklízecí a základní udržovací a přípravné práce pro nezbytnou kompletní rekonstrukci, neboť vila je bez rozvodů elektřiny, topení, vody a odpadů, zcela chybí vybavení a zařízení vily, je nutné provést izolaci základů, nové podlahy v přízemí, obnovu střešní krytiny atd.

Součástí vily je zahrada, kterou jsme vyčistili od plevele a různých odpadů (sklo, plasty, autodíly, stavební suť, betony). Na zahradě jsme vysadili okrasné květiny, ovocné stromy a keře a začali jsme zde pěstovat první byliny.

Obrázek o původním stavu vily a zahrady a postupu našich prací si můžete udělat z následující fotogalerie:

Vytvářet otevřené společenství lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti každého člena společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho celistvou lidskou bytost.