Kousek nad centrem, za železniční tratí, se staráme o dvě louky. Mezi loukami je hájek, který spolu s loukami utváří terapeutické bylinné zahrady. Celý areál luk a hájku spolek získal díky daru paní Zdeny Bouchalové, majitelky kavárny U Madony v Českém Brodě.

Horní louka je udržovaná travní plocha, roste zde několik starých třešní. K nim jsme vysadili nové ovocné stromy. Budova klubovny (dříve rovněž drůbežárna JZD a klubovna místního mysliveckého sdružení) slouží jako zázemí pro naši práci a letní pobyt na zahradách. Díky finančnímu daru a dobrovolnické pomoci v rámci projektu dm společně a díky nadačnímu příspěvku v rámci projektu Nadace ČEZ Pomáháme regionům jsme zahájili rekonstrukci kůlny na sušárnu bylin a zázemí pro včelaře. Na horní louce bude druhá část bylinných záhonů, včelí zahrada a další části terapeutické zahrady.

Horní louka Horní louka Horní louka

Mezi dolní a horní loukou je malý lesík, hájek, o který se také staráme a který bude součástí terapeutických zahrad, místem oddychu.

Dolní louka sloužila dříve jako dětský tábor. Na ní nás čeká její sanace, odstranění náletů, obdělání a výsadba bylin. Také zrekonstruujeme budovu bývalého tábora (předtím drůbežárny JZD), kde bude zázemí pro zahrady a zahradní posezení pro pracovníky a návštěvníky zahrad.

Pod dolní loukou až ke kolejím je malý lesík, který jsme dokoupili v roce 2017 a který se stal další součástí bylinných terapeutických zahrad. Lesík bude sloužit jako lesík, místo oddychu a volné přírody s prostorem pro růst a život místních druhů rostlin a zvířat a hub.

Vytvářet otevřené společenství lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti každého člena společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho celistvou lidskou bytost.