Spolek Zlatobýl pečuje o pozemky v Podkrkonoší a přetváří je do terapeutických zahrad, kde se budou moci setkávat lidé s různými potřebami a různého věku. O zahrady pečujeme v přírodním a biodynamickém stylu, tak aby se v krajině držela voda, půda byla živá a zvířata mohla nacházet útočiště - taková krajina je uzdravující i pro člověka, který v ní pracuje a odpočívá.

Vytvářet otevřené společenství lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti každého člena společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho celistvou lidskou bytost.